Místní památky - kříže a kapličky

09.02.2012 17:01

Kaple sv. Jana Nepomuckého


Drobná lidová architektura z konce
18. století, postavena v místě nad
bývalým statkem. Zděná, omítaná
stavba na čtvercovém půdoryse
(2x2m) se zaoblenými rohy je zastřešena
jehlanem, na který nasedá
hranolová zvonička. Vstup uzavírá
jednoduchá dřevěná branka. V interiéru
se nachází kamenná polychromovaná
socha sv. Jana Nepomuckého.
V prostoru kolem kaple se
konají každoročně mše svaté s účastí
kolem 50 věřících. O kapli pečuje
rodina ze sousedního domu. Objekt
je zařazen do seznamu kulturních
památek.

 

 

Kamenný kříž z roku 1947 vystavila rodina Szymanikova na památku otce
zavražděného v Mauthausen-Gusen a bratra, který zahynul v průběhu
evakuace osvětimského tábora. Na kříži je umístěn nápis: Památce obětem
koncentračních táborů. Pamięci ofiarom obozów koncentracyjnych. Kříž stojí na Dvorské ulici.

 

 

 

Kamenný kříž byl postaven sedláky
Józefem a Annou Siwkovými
v roce 1883. Je na něm umístěn nápis:
O wy wszyscy którzy tą drogą
idziecie obaczcie i przypatrzcie się
jeżeli jest boleść jako boleść moja.
Na cześć i chwałę Boga postawili
małżonkowie Józef i Anna Siwkowie.
O kříž pečuje rodina Glombkova.

Kříž byl postaven údajně jako poděkování
za návrat z války. Kříž stojí
poblíž ulice Na Sedláky.

 

 

 

Vysoký dřevěný kříž s datací 1991
byl postaven na Ostravské ulici poblíž
autobusové zastávky nad centrem
obce. O jeho původu nejsou
zatím žádné informace