SDH Stanislavice pořádají domácí soutěž - 11. kolo BL a 7. kolo TP

19.08.2017 13:00

SDH Stanislavice si Vás dovoluje pozvat na Tradiční pohárovou soutěž v požárním útoku.

Záčátek soutěže: prezentace od 12:30, start prvního družstva 13:00
Kategorie: Muži, ženy
Startovné: 100Kč
Trať a povrch: Trať rovinná (2B obě kategorie), povrch travnatý, náběh pokrytý koberci
Pravidla: dle pravidel BL

Ceny:
MUŽI
1. Místo – 1000kč + pohár
2. Místo – 700kč + pohár
3. Místo – 400kč + pohár
4. Místo – 200kč
5. Místo – 100kč
+dárky od sponzorů

ŽENY
1. Místo – 700kč + pohár
2. Místo – 500kč + pohár
3. Místo – 300kč + pohár
4. Místo – 200kč
5. Místo – 100kč
+dárky od sponzorů

Startovní pořadí lze rezervovat na emailu: L.Pinkav@seznam.cz
nebo na tel. 736 616 481
Pořadatel si vyhrazuje právo startovní pořadí změnit.
Družstva, která se na pokyn rozhodčího nedostaví k přípravě základny, budou posunuta na konec startovní listiny.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.