2.9. výjezd jednotky - požár lesního porostu/ spadlý strom na el. vedení + odčerpávání vody

02.09.2014 23:59

více v sekci výjezdová jednotka - výjezdy