Střípky z historie Sboru dobrovolných hasičů Stanislavice

 

Paměti sboru – výtažek toho nejhlavnějšího

1922-1947 autor Karel Dona

 

 

1922

-  v březnu, velkou zásluhou Aloise Halenčáka, kdy i svolal do hospody chlapy na schůzku, vznikl český sbor dobrovolných hasičů a byl složen výbor.

- přítomní tomu byli :  Třaskalík, Onderek, Dona, Bubík, Kupka, aj.

- z Petřvaldu byla zapůjčena první stříkačka , a také i vybavení jako sekyry, přilby a opasky

 

1923

- Díky slušnému výdělku z plesu, byla zakoupena vlastní stříkačka, která byla v červenci vystavena v Praze jako nejvýkonější ruční stříkačka

 - stříkačka z Petřvaldu vrácena

- začaly plány o stavbě nové zbrojnice, byla k tomu určena pastvina u kovárny, která sboru byla darována… bylo málo financí ale velká chuť ji postavit, postupně byly vykopány základy --- schánění financí - formou bločku, kdy jeden bloček představoval jakoby cihlu,a jeden bloček se prodával lidem za 1kčs – tedy dobrovolné příspěvky lidí

-došlo ke spojení s hospodářským družstvem

- i polská část obyvatel (početnější) zakládá sbor

 

1924

- výdělek z plesu 8000 kčs čístého

- členové si koupili vycházkové obleky

- 29.6. 1924 předání a vysvěcení budovy (zbrojnice), a velké obecní slavnosti --- díky tomu dluh 35 000 kčs

 

1925

– výdělek z plesu 7000 kčs, pořádal se na vyrubané

-  něco jakoby družba udělána s Albrechticemi a Chotěbuzem (vzájemné návštěvy akcí)

-Zorganizovaný “výlet“ – něco jako dnes zábava

 

1926

- ples konaný na Kostelci

- začínají hasičské pravidelné výlety, a cvičení s jinými sbory

- zůčastnění na závodě kdo dovede dříve vodu na určené místo z potoka

 - pořízeno nějaké nové vybavení

 - dluh spadl na 28 800 kčs

 - rivalita mezi českým a polským sborem stoupá

 

1927

- výročí 5 let založení

- ples na Kostelci

- závod(cvičení i dvora) vyhráli domácí v kategorii na ruční stříkačky, ale vzdali se prvenství, poté byla i kategorie  motorové stříkačky

-přátelská spolupráce navázaná s Dolní Suchou a Lazy

- dluh spadl na 8000 kčs, díky úspěšným akcím

 

 

1928

- výročí 10 let vzniku republiky

- Poprvé vznikly cvičení v jiném směru- taktické zdolávaní požárů na vzdálené místa, kdy si jeden sbor druhému dodával vodu

-začíná krize, menší zisky sboru

-polský sbor pořádal velké závody ve dvoře

 

1929

–kvůli krizi nezaměstnanosti upuštěno od pořádání plesu

-

ve cvičení jsme stále více úspěšní, získáváme obdiv a úctu, díky pohotovosti a obětavosti při zásazích--- díky tomu získáváme na svou stranu statkáře Františka Thenera

-výlet pod kobylou (louka kde se stékají potoky, poblíž hospody Pod Bučinou)

-polský sbor má větší kapitál, ale nemá zbrojnici ---my jsme na tom opačně

 

1930

-ples i výlet uspořádán

-dluh stáhnut na 2500 kčs

-krize pokračuje ,ale členové stále vyvíjí snahu v hasičství

 

1931

- polský sbor začíná se stavbou zbrojnice ve východní části sýpek a skladovny, mezi oběma potoky, na poli blízko cesty u kříže

 -rok co rok se zvyšuje mezi českým a polským sborem boj o prvenství úplně ve všem v  čemkoliv jde

 

1932

- polský sbor dostavil zbrojnici

 -dluh spadl na 100 kčs

 -lidé vlivem krize mají sice více času, ale za to méně peněz

 

1933

- dluh splacen

- polský sbor 10 let

 -zorganizovala se památková slavnost na počest upálení J. Husa

 

1934- 1935

– tyto dva roky byl autor na vojenské službě,proto není moc záznamu

-sbor měl delegaci na zemském sjezdu v Opavě

-pochvala pro Josefa Blahotu, zemědělského dělníka na statku, že vždy po poslechu trubky troubící na poplach, rychle a ochotně zapřáhne koně, čímž je rychlost vyjetí k výjezdu všemi obdivována

 

1936

- polevuje krize ---znovu radostnější tvář života

- uspořádal se výlet, cvičení

-ples společný s MOL v hostinci Pod Bučinou

 -starší členové nemají pochopení pro mladé členy(vzniká menší spor)

 

1937

– zlepšení situace s prací

- výročí 15 let založení

- stále funguje spolupráce s Dolní Suchou a Lazy

- Uspořádaní závodů ---vyhrál to polský sbor ze Stanislavic,neboť měl jako jediný motorovou stříkačku

 

1938

- ples společný s MOL

- Situace ve vlasti se vyostřuje, vznikají skupiny napadající školy apod

-Všeobecná mobilizace

- český sbor zrušen, zbrojnice od teď patří polskému sboru

 - starosta Josef Klimsza

 

1939-1945

– vypukla 2. světová válka

                   - němci 1.9. ve 2 h vstoupili k nám

                   - první dny obyvatelé vyvěšovaly v oknech vlajky ČSR, ale 3. den byly sundány

- Vlosok Ed. zorganizoval znovuzrození sboru, byl vedoucím po dobu německého záboru

- mnoho lidí odešlo na vojnu, ti co zůstali ztrácejí naději na svobodu

 

 

1945

– 3.5. po 12 h obec osvobozena

Červen – obnoven český sbor

-starosta  Gustav Třinecký

      - nabídka polskému sboru aby se spojil s novým vzniklým sborem ( tuto možnost využili jen dva lidé, zbytek zůstal stranou hasičství)

 

1946

- doba znovuzrození, vše od znova

 -mladí jsou stranou, ve sboru vládne stará garda (tím se méně cvičí, neboť není taková chuť)

 - výlet Po Bučinou

 

1947

 -  25. výročí založení

 - uspořádán ples

 - uspořádána slavnost, kde se dávaly diplomy a medaile zasloužilým členům – náklady na slavnost byly pokryty finanční sbírkou mezi členy

 - objevena památní deska zakladatele sboru Aloise Halenčáka

 - starosta Gustav Třinecký

 

(po tomto roku nám chybí podobné paměti nebo kroniky k takovému přesnému zdokumentování jak a co bylo, ale pokusíme se dál hledat a využívat toho co máme)

 

Po 2. světové se  technika se obměnila a požární stříkačka PS 4  byla vzata a dána do muzea. Za ní dostali nový typ stříkačky PS 8. Mnoho hodin a dní strávili členové na rekonstrukci zbrojnice. Tehdy se spojili i s PZKO a Červeným křížem a "vybudovali"  i kulturní dům ve Stanislavicích.

Po revoluci přišlo do depa nové auto - AVIE A 31 , která sloužila do roku 2015. PS 8 , i když je stále ve zbrojnici, vystřídala PS 12. A jak to tak bývá s dobou, mění se i celková technika vybavení. I zbrojnice se svou klubovnou, garáží a kuchyňkou dostala a stále dostává nový kabát.