Každý poslední pátek v měsíci výborová schůze

05.06.2014 12:13

Pro připomenutí každý poslední pátek v měsíci se koná výborová schůze sboru od 18:00h.