Místní památka TANK

08.02.2012 19:32

 Památník v podobě tanku, připomínajícího vznik Československé republiky a osvobození obce od německých nacistů. Vyřazené bojové vozidlo tam stojí už přes čtyřicet let. 

Tank druhou světovou válku nezažil 

Bojové vozidlo připomíná druhou světovou válku, ale křest válečnou vřavou nezažilo. Podle historika z Muzea Těšínska Petra Becka ho vyrobili dělníci krátce po druhé světové válce v Martině. Smontovali jej slovenští zbrojaři a jako předlohu si vzali novější verzi sovětského tanku T-34 z výzbroje Rudé armády. I dyž jej trochu zmodernizovali, přesto nebyl zcela funkční, a tak jej armáda nakonec vyřadila. Na své místo do Stanislavic se dostal dosti kuriózním způsobem.  "Někdy koncem šedesátých let se tehdy ještě samostatné Stanislavice společně s dalšími obcemi regionu zúčastnily soutěže o nejlepší vesnici. Porota hodnotia například výsledky akcí Z, kulturní život či vedení obecní kroniky. Tehdejší starosta Toman očekával, že za dobré výsledky Stanislavice obdrží sto padesát tisíc korun, které potřebovaly na výstavbu kanalizace," vysvětluje historii stanislavického tanku Beck. 
Jaké ale bylo překvapení všech, když za vítězství místo potřebných peněz dostali místní  vyřazený tank. "Vedení Stanislavic zpočátku nevědělo, co si z darem, zasluhujícím spíše na přídomek danajský, počít. Nakonec zvítězila myšlenka, že tank bude sloužit jako památník osvobození obce od německých okupantů. A aby na tank bylo dobře vidět, umístili jej v roce 1968 na prostranství přímo do středu obce," říká historik.  Později k tanku v akci Z dostavěli také podstavec. "Pak se u něho konaly slavnosti u příležitostí různých výročí, spojených s kladením věnců a proslovy komunistických funkcionářů," dodává Beck.      
Zatímco řada tanků v České republice musela po roce 1989 svá místa opustit, stanislavickému podobný osud nehrozí. V roce 2003 chtěl bojové vozidlo koupit do své sbírky podnikatel Josef Czudek z Hrádku a českotěšínské radnici nabízel za něj osmdesát tisíc korun. Rada města Českého Těšína však s prodejem nesouhlasila a tak tank stojí dál na svém místě.