Obnova a údržba překážek pro požární sport

05.01.2018 10:46

V rámci podpořeného projektu městem Český Těšín ve výši 7 400,- Kč se nám podařilo zakoupit chybějící spojku C 52 pro disciplínu hry Plamen Požární útok CTIF, zhotovit členy našeho sboru stojan s volně loženou latí pro disciplínu Štafeta CTIF a také lať pro uzlovou štafetu. Opravilo se břevno pro přeskok, které stačilo zbrousit a znovu natřít.

Nejvíce práce bylo s opravou kladiny. Bylo potřeba zbavit rzi původní železnou konstrukci a poté ji opět natřít. Vyměnit všechny dřevěné části a rozhodli jsme se pro větší bezpečnost kladinu potáhnout i tartanem. Dřevěné části se musely namořit, aby nám kladina nějaký čas posloužila.

Velmi děkuji za tuto obětavou práci při zhotovení překážek panu Valicovi, Hálovi, ale také mladým hasičům Dankovi Paszovi a Ondrovi Římankovi, kteří také přiložili ruku k dílu. Díky těmto obětavým lidem jsme ušetřili nemalou částku. Cena nové 8 metrové kladiny výškově nastavitelné na e-shopu se pohybuje přes 36 tis. Kč.  Nás oprava vyšla cca šestinu a to bude sloužit stejně dobře.

Pánové, ještě jednou moc  D Ě K U J I !

Né jen svým jménem ale také za naši hasičskou mládež, která se již těší, že budeme moci trénovat běh po kladině u nás u zbrojnice, a nebudeme muset tak jako v minulé sezóně, jezdit trénovat na městský stadion v Českém Těšíně.     

V rámci projektu jsme rovněž nechali vyrobit reklamní plachtu, a to jako poděkování městu Český Těšín za dlouholetou podporu. Reklamní plachta bude v létech budoucích využívána k propagaci města český Těšín při akcích pořádaných našim SDH za podpory města Český Těšín.

 

Pavlína Pinkavová

 

 

Fotogalerie: Obnova a údržba překážek pro požární sport