Vycházkové stejnokroje pořízené z SRDCOVKY

02.07.2014 16:09

Díky finančním prostředkům z projektu SRDCOVKA jsme pořídili dva vycházkové stejnokroje a to jeden dámský a druhý pánský. Obleky byly z větší části hrazeny z dotace a druhou část si doplatili členové sboru z vlastní kapsy. Stejnokroje jsou sice zakoupeny původně pro velitele našeho sboru pana Martynka a pro vedoucí mládeže Pavlínu Pinkavovou, ale jak se již v praxi ověřilo, nebudou sloužit pouze těmto dvěma našim členům. Dámský vycházkový stejnokroj jako první využila Veronika Pinkavová, která byla jako rozhodčí na krajském kole hry Plamen v Novém Jičíně. V tomto duchu to tedy i bude pokračovat. Vycházkové obleky se budou půjčovat dle potřeby a samozřejmě dle možností i ostatním členům sboru, kteří budou reprezentovat ať na jednáních, soutěžích, či jiných příležitostech náš sbor.

Pro náš malý sbor je každá finanční pomoc velice přínosná a proto si velice vážíme podpory programu Nadace OKD s názvem SRDCOVKA. Děkujeme!